Bo's køreskole.

UNDERVISNING

HVORNÅR KAN JEG STARTE?

Du kan tidligst starte på undervisningsforløbet 3 måneder før din 18 års fødselsdag.

Teoriprøven kan du tidligst aflægge 1 måned før din

18 års fødselsdag.

Køreprøven må tidligst aflægges på din 18 års fødselsdag.

 

Du kan finde yderligere oplysninger på Dansk Kørelærer Union på adressen www.dku.dk.

GENERHVERV

Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. generhverve dit kørekort.

LOVKRAV

Der er nogle helt klare lovkrav til, hvad du minimum skal have modtaget af undervisning, for at du kan få kørekort. De lovpligtige lektioner til kategori B (almindelig bil) omfatter: • 29 lektioner á 45 minutter i teorilokalet. • 16 lektioner á 45 minutter i skolevognen • 4 lektioner á 45 minutter på manøvrebane • 4 lektioner á 45 minutter på køreteknisk anlæg (glatbane). Ovenstående lektions-antal er mindstekravet, du skal således være opmærksom på, at det er dine evner som bilist, der er afgørende for, hvor mange lektioner der eventuelt er nødvendige før du føler dig sikker nok til at køre selv.

SKOLEVOGN

Kørelektionerne foregår i en

Golf 7.

En sikker bil med mange fordele!

 

• Let at køre – den går sjældent i stå ved igangsætninger.

• Gode muligheder for indstilling af sæde og rat.

• Godt udsyn.

• Nem at bakke og parkere med!

• Udstyret med klimaanlæg, så
du kan holde hovedet

koldt på de varme dage!

TEORI

I teoriundervisningen skal du lære alt det teoretiske i forbindelse med bilkørsel – vi vil kigge på en masse trafik-situationer og du skal lære færdselsreglerne at kende – de 28 teorilektioner vil ske sideløbende med undervisningen i bilen.

Udover teoriundervisningen vil du få nogle evaluerende prøver i stil med teoriprøven, som du skal til hos Politiet.

 

 Den teoretiske prøve består af 25 lysbilleder med trafiksituationer, hvortil der stilles op til 4 spørgsmål.

Man må maksimalt have

fejl i 5 af billederne.

 

 Prøv for sjov at klikke på www.dku.dk.

KØRSEL

Du skal have 24 lektioner i bil.

De første 4 lektioner bruger vi på Jyllandsringens manøvrebane – her skal du ud for at lære nogle grundlæggende færdigheder – igangsætning, standsning, vending, bakning mv.

 

Efterfølgende bruger vi minimum 16 lektioner ude i trafikken – her er det du skal ud at bruge det som du lærer i teoritimerne.

 

Til slut skal du have 4 lektioner på Køreteknisk anlæg (glatbane) – her skal du opleve hvordan en bil reagerer i forskellige situationer både på tør og glat vej.

AFSLUTNING

Når du har bestået din teoriprøve og du kan køre bilen sikkert, skal du til køreprøve – under køreprøven skal du køre en tur med en af politiets

prøvesagkyndige, som skal vurdere, om du har lært de ting

du skal kunne.

 

Prøven varer ca. 45 minutter, og du vil straks efter prøven få oplyst om du har bestået.

PRISER

HOLDSTART

HVILKET HOLD kan du starte på?

Mandag den 7. november kl. 17.00    Optaget!

Onsdag den 4. januar kl. 17.00    Optaget!

Mandag den 20. februar kl. 17.00    Optaget!

Onsdag den 5. april kl. 17.00

Mandag den 15. maj kl. 17.00

Onsdag den 21. juni kl. 17.00

Førstehjælpskursus

+ bil til køreprøve

inkluderet i prisen!

TEORI

Bo's køreskole            •            Skolegade 67B            •            8600 Silkeborg            •            Mobil 2870 7072

TILMELDING

Hurtig tilmelding

Husk

Husk

Sender tilmelding...

The server encountered an error.

Tilmelding sendt.

Husk

Bo's køreskole            •            Skolegade 67B            •            8600 Silkeborg            •            Mobil 2870 7072